Η αυξητική στήθους αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς και ασφαλείς επεμβάσεις της Πλαστικής Χειρουργικής και πραγματοποιείται σχεδόν πάντα με εμφυτεύματα σιλικόνης.

Αφορά προϋπάρχουσα υποπλασία εκ γενετής, όπως για παράδειγμα διαφορά στο μέγεθος μεταξύ των μαστών, αλλά ενδέχεται να έχει προκύψει εκ των ύστερων και να σχετίζεται με εγκυμοσύνη που συνοδεύεται από θηλασμό ή από απώλεια κιλών ή λόγω επέμβασης μαστεκτομής.

Η αυξητική μαστού αναφέρεται σε ένα μαστό με όγκο υπολειπόμενο, πιθανόν ασύμμετρο σε σχέση με την μορφολογία του σώματος όπου μπορεί να συνοδεύεται και από πτώση.

Η επεμβατική διαδικασία της αυξητικής μαστού μέσω ενθεμάτων σιλικόνης αποσκοπεί σε βελτίωση συμμετρίας των μαστών, σε ένα φυσικό και αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα και ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου ο μαστός έχει την όψη του άδειου στο επάνω μέρος, όταν ο ένας ή  και οι δυο μαστοί δεν έχουν αναπτυχθεί φυσιολογικά, σε  μικρό – απλαστικό ή πεσμένο μαστό και  σε αποκατάσταση του  από μαστεκτομή. Στη περίπτωση της μαστεκτομής η αποκατάσταση περιλαμβάνει μια σειρά επεμβάσεων.

Τα είδη των ενθεμάτων που πρόκειται να  χρησιμοποιηθούν στην αυξητική στήθους, το αν θα τοποθετηθεί πάνω ή κάτω από τον μυ, εξαρτώνται από την ανατομία του στήθους και την επιθυμία της ασθενούς και πρέπει να είναι εξατομικευμένη για το πλέον φυσικό αποτέλεσμα.

Τα ενθέματα χωρίζονται σε ενθέματα λείας και σε τραχείας επιφάνειας. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούμε τα ενθεματα τραχείας επιφάνειας γιατί έχουν καλύτερη βιολογική συμπεριφορά και επιπλέον διακρίνονται σε στρογγυλά και σε ανατομικά ενθέματα ανάλογα με το σχήμα τους. Τα ανατομικά (τα ενθέματα σχήματος δάκρυ)  έχουν πιο φυσικό αποτέλεσμα γιατί μιμούνται το σχήμα του φυσιολογικού μαστού και συστήνονται στις περισσότερες περιπτώσεις. Εκτενείς επιστημονικές μελέτες από ανεξάρτητα Πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν αποδείξει πως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ενθεμάτων δεν υπάρχει συσχέτιση με συστηματικά και αυτοάνοσα νοσήματα.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες της χειρουργικής τομής είναι ανάλογες με την κλινική περίπτωση του κάθε μαστού. Η τομή συνήθως πραγματοποιείται είτε γύρω από τη θηλή (περιθηλαία), είτε στην υπομάστια πτυχή ή στη μασχάλη. Επιπροσθέτως στην τεχνική αναφέρεται το επίπεδο που θα τοποθετηθεί το ένθεμα σιλικόνης. Συγκεκριμένα, κάτω από το μείζονα θωρακικό, κάτω από την περιτονία του μείζονος θωρακικού μυός –υποπεριτονιακά, ή  κάτω από το μαστό .Σε διπλό ανατομικό επίπεδο τοποθετείται το μισό ένθεμα κάτω από τον αδένα και το άλλο μισό κάτω από  τον μυ. Στις περισσότερες περιπτώσεις   τοποθετούνται είτε κάτω από το μυ είτε υποπεριτονιακά λόγω των καλύτερων αισθητικών μακροχρόνιων αποτελεσμάτων .Δεν εφαρμόζεται η ίδια τεχνική σε όλους τους μαστούς διότι όλοι οι  μαστοί δεν είναι ίδιοι.

Η επέμβαση της αυξητικής μαστού είναι σχετικά ανώδυνη διαρκεί περίπου 1.30 ώρα και  η ασθενής αισθάνεται  μια  μικρή ενόχληση στη θέση των τομών η οποία όμως με τη χρήση αναλγητικής αγωγής ελαχιστοποιείται ενώ τις πρώτες μέρες υπάρχει οίδημα το οποίο υποχωρεί σταδιακά χωρίς προβλήματα. Εάν χρειαστεί, η ύπαρξη παροχετεύσεων σε 1 με 2 ήμερες αφαιρείται. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ασθενής επιστέφει στο σπίτι της την ίδια μέρα και δίνονται μετεγχειρητικές οδηγίες.

Το επιτρεπτό όριο ηλικίας για να υποβληθεί μια γυναίκα σε αυξητική στήθους είναι τα 18 χρόνια. Να αναφέρουμε πως τα ενθέματα σιλικόνης δεν έχουν καμία επίπτωση στον θηλασμό και η γυναίκα που έχει υποβληθεί σε αυξητική στήθους μπορεί να θηλάσει κανονικά χωρίς κανένα κίνδυνο.

Εκτός από τα  εμφυτεύματα σιλικόνης, μια άλλη τεχνική που γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη είναι η αύξηση μαστού με ενέσεις λίπους. Γίνονται  ενέσεις στο στήθος,  αυξάνοντας το με τον ιστό του ασθενούς σε μη χαλαρό στήθος. Τα  μειονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι ότι υπάρχει η περίπτωση κάποιοι  από τους λιπώδεις ιστούς που εγχέονται στο μαστό  να λιώσουν, ενώ χρειάζεται να υπάρχουν σημαντικές ποσότητες λίπους στο σώμα .

Μια πρόθεση σιλικόνης, έχει συγκεκριμένο χρόνο ζωής. Οι εταιρείες παραγωγής των προθέσεων τον υπολογίζουν γύρω στα 10 – 15 έτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλαχθεί νωρίτερα ή αργότερα. Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς ότι δε θα αλλαχθούν ποτέ. Η ασθενής  πρέπει να γνωρίζει ότι είναι πολύ πιθανό  να υποβληθεί σε ένα χειρουργείο αλλαγής των ενθεμάτων. Σε περίπτωση που δεν έχει εμφανιστεί κάποιο  πρόβλημα , μπορούν να παραμείνουν στο μαστό για όσο χρόνο η γυναίκα το επιθυμεί.

© 2022 Elyssis – All rights reserved. Developed by Trusted Digital

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ