Η Ωτοπλαστική είναι μια ανώδυνη αισθητική επέμβαση η οποία ασχολείται με τις δυσμορφίες των αυτιών που είναι από τις πιο συχνές δυσμορφίες του προσώπου. Έχει σαν στόχο την αποκατάσταση κατά κύριο λόγο των πεταχτών αυτιών (αφεστώτων ώτων) και άλλων προβλημάτων της περιοχής.

Οφείλεται είτε σε συγγενή πάθηση που κυρίως έχει να κάνει με κληρονομική προδιάθεση λόγω κυρίως έλλειψης της ανθέλικας στο πτερύγιο ή άλλων αιτιών, με αποτέλεσμα να προεξέχει προς τα εμπρός είτε οφείλεται σε καρκίνο του δέρματος, τραυματισμό της περιοχής ή σχηματισμό χηλοειδούς. Με την ωτοπλαστική μπορεί να διορθωθεί η θέση, το σχήμα, το μέγεθος ή ένα ελάττωμα στη δομή αλλά και η αναλογία του αυτιού. Η διάγνωση μπορεί να γίνει αμέσως μετά την γέννηση και αφορά περίπου το 5% των παιδιών.

Η ενδεδειγμένη ηλικία για την επέμβαση της ωτοπλαστικής είναι περίπου τα 5 έτη όπου το αυτί του παιδιού έχει ήδη πάρει το μέγεθος και το σχήμα της τελικής του μορφής. Συνήθως αφορά και τα δύο αυτιά αλλά μπορεί να εντοπίζεται και στο ένα μόνο. Πάρα πολλές μελέτες γνωστοποιούν ότι η ηλικία που επιβαρύνεται συναισθηματικά και ψυχολογικά από τις δυσμορφίες των αυτιών σε ένα παιδί, είναι η πρώιμη αλλά και εφηβική σχολική ηλικία όπου μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα σε ένα παιδί που θα το συνοδεύουν σε ολόκληρη την ενήλικη ζωή του. Έτσι είναι πολύ σημαντικό μέσω της ωτοπλαστικής να επέμβουμε ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα νωρίς.

Η ωτοπλαστική διαρκεί περίπου δύο ώρες, γίνεται με τοπική αναισθησία σε εφήβους και ενήλικες οι οποίοι συνήθως επιστρέφουν την ίδια μέρα στο σπίτι τους. Όμως στα παιδιά γίνεται χρήση ολικής αναισθησίας και είναι απαραίτητη μια διανυκτέρευση για παρακολούθηση. Η διαδικασία της ωτοπλαστικής είναι ανώδυνη, συνήθως χρειάζονται ράμματα που δεν αφαιρούνται διότι απορροφούνται και η ουλή γίνεται στην πίσω επιφάνεια του αυτιού αναλόγως την περίπτωση και χρειάζεται χρήση ειδικής κορδέλας για 6 περίπου ημέρες. Η ωτοπλαστική ως επέμβαση είναι ανώδυνη καιη μετεγχειρητική περίοδος περιγράφεται από ένα ήπιο αίσθημα πίεσης πού αντιμετωπίζεται με παυσίπονη αγωγή, ενώ συνήθως δημιουργείται οίδημα και μελανιές στην περιοχή πού υποχωρούν σταδιακά. Η έντονη δραστηριότητα είναι καλό να αποφεύγεται για δύο εβδομάδες.

Στην ωτοπλαστική έχουν αναφερθεί πάρα πολλές χειρουργικές τεχνικές, πάνω από εκατό, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα με τη δυσμορφία των αυτιών, το πάχος του χόνδρου και το μέγεθος της κόγχης του πτερυγίου, όπου κριτήριο επιλογής της σωστής χειρουργικής τεχνικής αποτελεί μια σωστή διάγνωση του περιστατικού. Ο πλαστικός χειρούργος, είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει ποια χειρουργική μέθοδο θα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με την αξιολόγηση που θα κάνει.

Μια νέα επαναστατική μέθοδος ωτοπλαστικής η οποία έρχεται να αντικαταστήσει προγενέστερες χειρουργικές μεθόδους και δεν απαιτείται τοπική αναισθησία είναι η χρήση Laser. Η ωτοπλαστική με χρήση Laser γίνεται στο ιατρείο και δεν απαιτείται νοσηλεία σε κάποιο νοσοκομείο ή παραμονή σε αυτό. Είναι ανώδυνη, δεν χρειάζεται αναισθησία και ως επί τω πλείστον δεν υφίστανται τομές και ράμματα.

Μια περιοχή που χειρουργείται συχνά είναι τα λοβία των αυτιών. Είναι το κάτω μέρος των αυτιών, τα οποία όταν είναι ευμεγέθη δημιουργούν αισθητικό πρόβλημα. Επιπλέον υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου τα λοβία έχουν υποστεί βλάβες από τραυματισμό, χρήση σκουλαρικιού ή piercing.

Εν κατακλείδι η επέμβαση της ωτοπλαστικής θεωρείται επιτυχημένη όταν η τομή της επέμβασης είναι αόρατη , η αποκατάσταση της ανατομίας της περιοχής αρμονική και βέβαια όταν έχει φυσικό αποτέλεσμα χωρίς χειρουργικές αστοχίες. Μετά από μία επιτυχημένη ωτοπλαστική τα αυτιά τοποθετούνται στην σωστή τους θέση, σύμφωνα με την μορφολογία του προσώπου και διαπιστώνεται σημαντική βελτίωση της εικόνας του ασθενούς αλλά και μια επίσης σημαντική βελτίωση της ψυχολογίας του.

© 2022 Elyssis – All rights reserved. Developed by Trusted Digital

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ